ĐĨA RINGLOCK

* Đĩa tròn hay còn gọi là Mặt bích
- Gồm Mặt bích 8 lỗ và Mặt bích 4 lỗ